לַחֲלוֹק

פרדיי (F), מטען חשמלי

הקלד את מספר פרדיי (F) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות