לַחֲלוֹק

מינון נספג

הקלד את מספר אפור (Gy) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות