Podiel

Absorbovaná Dávka

Do textového poľa zadajte číslo Gray (Gy), ktoré chcete previesť, aby ste v tabuľke zobrazili výsledky.

konverzie prepínač Previesť

From
to sa rovná
To

Nastavenia