Κοινωποίησε

Απορροφούμενη δόση

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του Γκρί (Gy) που θέλετε να μετατρέψετε στο πλαίσιο κειμένου, για να δείτε τα αποτελέσματα στον πίνακα.

Εναλλαγή μετατροπής Μετάτρεψε

From
είναι ίσο με
To

Ρυθμίσεις