Κοινωποίησε

Απορροφούμενη δόση

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του Γκρί (Gy) που θέλετε να μετατρέψετε στο πλαίσιο κειμένου, για να δείτε τα αποτελέσματα στον πίνακα.

From
είναι ίσο με
To

Ρυθμίσεις