Κοινωποίησε

Ηλεκτρική αντίσταση

Η ηλεκτρική αντίσταση είναι ένα μέγεθος που μετράει τον βαθμό με τον οποίο ένα υλικό αντιστέκεται στην διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης στο Διεθνές σύστημα μονάδων (SI) είναι το ohm (Ομ), το οποίο συμβολίζεται ως Ω και πήρε την ονομασία αυτή από τον Τζορτζ Ομ (George Ohm). O George Ohm διατύπωσε τον νόμο του Ohm, ο οποίος αναφέρει ότι η αντίσταση ενός αντικειμένου μπορεί να δοθεί αριθμητικά εάν διαιρέσουμε την διαφορά δυναμικού που εφαρμόζεται στα άκρα του αντικειμένου (σε volts) προς την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει (σε amperes).

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του Ομ (Ω) που θέλετε να μετατρέψετε στο πλαίσιο κειμένου, για να δείτε τα αποτελέσματα στον πίνακα.

From
είναι ίσο με
To

Ρυθμίσεις