Κοινωποίησε

Βάρος

Η μάζα είναι μία ιδιότητα των φυσικών σωμάτων που μετρά το ποσό ύλης που περιέχεται σε ένα σώμα. Είναι η κεντρική έννοια της Κλασικής Μηχανικής και των παρεμφερών πεδίων. Στο σύστημα μονάδων SI, η μάζα μετράται σε χιλιόγραμμα και αποτελεί θεμελιώδη μονάδα μέτρησης στο σύστημα αυτό.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του Κιλό (kg) που θέλετε να μετατρέψετε στο πλαίσιο κειμένου, για να δείτε τα αποτελέσματα στον πίνακα.

From
είναι ίσο με
To

Ρυθμίσεις