Κοινωποίησε

Λίβρα (lb - Avoirdupois (Η.Π.Α.)), βάρος

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του Λίβρα (lb) που θέλετε να μετατρέψετε στο πλαίσιο κειμένου, για να δείτε τα αποτελέσματα στον πίνακα.

Εναλλαγή μετατροπής Μετάτρεψε

From
είναι ίσο με
To

Ρυθμίσεις