Κοινωποίησε

Λίβρα (lb - Avoirdupois (Η.Π.Α.)), βάρος

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του Λίβρα (lb) που θέλετε να μετατρέψετε στο πλαίσιο κειμένου, για να δείτε τα αποτελέσματα στον πίνακα.

From
είναι ίσο με
To

Ρυθμίσεις