לַחֲלוֹק

פאונד (lb - אווירדופויס), משקל

הקלד את מספר פאונד (lb) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות