לַחֲלוֹק

קין (יפנית), משקל

הקלד את מספר קין שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות