לַחֲלוֹק

פאונד (טרוי), משקל

הקלד את מספר פאונד שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות