לַחֲלוֹק

סקפספונד (שוודי ישן), משקל

הקלד את מספר סקפספונד שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות