לַחֲלוֹק

קאן (יפנית), משקל

הקלד את מספר קאן שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות