לַחֲלוֹק

סקולפונד (שוודי ישן), משקל

הקלד את מספר סקולפונד שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות