לַחֲלוֹק

לוד (שוודי ישן), משקל

הקלד את מספר לוד שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות