לַחֲלוֹק

מארק (שוודי ישן), משקל

הקלד את מספר מארק שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות