לַחֲלוֹק

טאל (סינית), משקל

הקלד את מספר טאל שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות