לַחֲלוֹק

משקל אגורה (20/1 של אגורה) (טרוי), משקל

הקלד את מספר משקל אגורה (20/1 של אגורה) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות