לַחֲלוֹק

כח מניע מגנטי

הקלד את מספר אמפר- Turn שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות