Pay

Manyetomotor kuvvet

Manyetomotor kuvvet, Manyetik bir devrede manyetik akıyı oluşturan fiziksel kuvvete denir. Bu kuvvet F ile gösterilir.

Tablodaki sonuçları görmek için metin kutusuna dönüştürmek istediğiniz Amper-turn sayısını yazın.

From
eşittir
To

Ayarlar