Pay

Molar kütle

Bir kimyasal bileşiğin moleküler kütlesi veya moleküler ağırlığı, bu bileşiğin bir molekülünün birleşik atom kütle birimi u (bir karbon-12 atomunun 1/12'sine eşit) cinsinden kütlesidir. Bağıl bir değer olduğundan bir maddenin molekül kütlesine yaygın olarak bağıl moleküler kütle denir ve (İngilizce relative molecular mass'den) Mr. diye de kısaltılır.

Tablodaki sonuçları görmek için metin kutusuna dönüştürmek istediğiniz Hidrojen (H) sayısını yazın.

From
eşittir
To

Ayarlar