Pay

Elektrik akımı

Elektrik akımı, en kısa tanımıyla elektron hareketidir. Bir iletken üzerinden birim zamanda geçen elektron sayısını gösterir. Birimi Amper'dir (kısaltması A) ve genelde I ile ifade edilir. Başka bir anlatımla elektriksel yükün zamana göre türevidir. Metal atomlarının en dış yörüngesindeki elektronlar, gerilim adı verilen elektromotor kuvvet yani yüklerin birbirini itmesi veya çekmesi etkisiyle, atomdan atoma geçmek suretiyle yer değiştirirler. Sonuçta meydana gelen bu elektron hareketine elektrik akımı denir. olarak da gösteELEKTRİK AKIMI Elektrik yüklerinin hareketine elektrik akımı denir.

Tablodaki sonuçları görmek için metin kutusuna dönüştürmek istediğiniz Amper (A) sayısını yazın.

From
eşittir
To

Ayarlar