Pay

Bant Genişliği

Bant genişliği, bir iletim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılır. Başka bir deyişle bir kanal üzerinde taşınabilecek en fazla frekansa sahip sinyal, kanalın band genişliğidir. Bant genişliği ne kadar büyükse, belli bir süre içinde aktarılabilecek verinin hacmi de o kadar büyük olur.

Tablodaki sonuçları görmek için metin kutusuna dönüştürmek istediğiniz Megabit bölü saniye (Mbit/s) sayısını yazın.

From
eşittir
To

Ayarlar