Del

Båndbredde

Båndbredde er et begreb som bruges populært inden for datakommunikation til at betegne kapaciteteten af en kommunikationslinje, forstået som den mængde data der kan overføres per tidsenhed. Den måles normalt i bit per sekund (bps). Teknisk set er dataoverføringshastighed en mere præcis betegnelse, da båndbredde har flere betydninger.

Indtast antallet af Megabit per sekund (Mbit/s), du vil konvertere i tekstboksen, for at se resultaterne i tabellen.

From
er lig med
To

Indstillinger