Del

Elektrisk strøm

Elektrisk strøm er pr. definition bevægelsen af elektrisk ladning. Typisk er denne ladning i form af elektroner, men kan også udgøres af ladede atomer, dvs. ioner. Størrelsen af en elektrisk strøm udtrykkes som den samlede ladning der flyttes pr. tidsenhed. SI-enheden for elektrisk strøm er ampere; ved en strømstyrke på 1 ampere flyttes der 1 coulomb, eller godt seks milliarder milliarder (6.25•1018) elektroner, hvert sekund.

Indtast antallet af Ampere (A), du vil konvertere i tekstboksen, for at se resultaterne i tabellen.

From
er lig med
To

Indstillinger