Pay

Sıcaklık

Sıcaklık, bir cismin sıcaklığının ya da soğukluğunun bir ölçüsüdür. Bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Gazlar için kinetik enerji, mutlak sıcaklık dereceleriyle orantılıdır.

Tablodaki sonuçları görmek için metin kutusuna dönüştürmek istediğiniz Santigrat sayısını yazın.

From
eşittir
To

Ayarlar