Дял

Температура

Температурата (символ: T) (от лат. temperatura — правилно смесване, нормално състояние) е физична величина, характеризираща средната кинетична енергия на частиците от дадена макроскопична система, намираща се в състояние на теромодинамично равновесие. Може да се каже също, че температурата е свойство на тялото, което определя скоростта, с която към него (или от него) се пренася топлината.

Въведете номера на Целзий, който искате да конвертирате в текстовото поле, за да видите резултатите в таблицата.

From
е равно на
To

Настройки