Дял

Сила

Силата е физична величина, показваща взаимодействието между телата. Тя е основно понятие във физиката и механиката. Прилагането на сила върху едно тяло предизвиква промяна в скоростта му, т.е. тялото получава някакво ускорение. Ако знаем това ускорение, както и масата на тялото можем да намерим големината на силата.

Въведете номера на нютон (N), който искате да конвертирате в текстовото поле, за да видите резултатите в таблицата.

From
е равно на
To

Настройки