לַחֲלוֹק

ספיקה

ספיקה היא כמות הנוזל העוברת דרך אמצעי להעברת הנוזל בפרק זמן נתון. האמצעי להעברת הנוזל יכול להיות אמצעי טבעי, כגון נהר, או אמצעי מלאכותי, כגון צינור. במערכת SI נמדדת הספיקה במטר מעוקב לשנייה (קוב לשנייה). ספיקה מסומנת בדרך כלל באות Q.
כאשר שטחו של חתך המאונך לכיוון הזרימה באמצעי להעברת הנוזל הוא A, ומהירות הזרימה היא v, הספיקה בחתך זה היא

הקלד את מספר מטר קוב לשניה (m³/s) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות