לַחֲלוֹק

גלונים לשעה (אימפריאלי) (לשעה), ספיקה

הקלד את מספר גלונים לשעה (אימפריאלי) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות