לַחֲלוֹק

ליטר לשניה (l/s - לשניה), ספיקה

הקלד את מספר ליטר לשניה (l/s) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות