Κοινωποίησε

Λίτρα το δευτερόλεπτο (l/s - το δευτερόλεπτο), ογκομετρική ροή

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του Λίτρα το δευτερόλεπτο (l/s) που θέλετε να μετατρέψετε στο πλαίσιο κειμένου, για να δείτε τα αποτελέσματα στον πίνακα.

Εναλλαγή μετατροπής Μετάτρεψε

From
είναι ίσο με
To

Ρυθμίσεις