Κοινωποίησε

Πίεση

Ιδιαίτερα όμως στη Φυσική ως πίεση χαρακτηρίζεται η δύναμη που ασκείται στη μονάδα της επιφάνειας ενός υλικού και ορίζεται ως το πηλίκο της ασκουμένης δύναμης που δρά σε μιά επιφάνεια δια του εμβαδού της επιφάνειας αυτής. Η Πίεση εξαρτάται από το μέγεθος της ασκούμενης δύναμης και από το εμβαδό της επιφάνειας στην οποία και ασκείται. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια τόσο μικρότερη γίνεται η πίεση. Ένα ρευστό υλικό (υγρό ή αέριο) ασκεί πίεση στο δοχείο που το περιέχει καθώς και στα αντικείμενα που βυθίζονται μέσα σ΄ αυτό. Για παράδειγμα, όσο ένα κολυμβητής - δύτης κατεβαίνει σε βάθος τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που δέχεται από το υπερκείμενο βάρος του νερού.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του Πασκάλ (Pa) που θέλετε να μετατρέψετε στο πλαίσιο κειμένου, για να δείτε τα αποτελέσματα στον πίνακα.

From
είναι ίσο με
To

Ρυθμίσεις