לַחֲלוֹק

גלון לשניה (בריטי) (לשניה), ספיקה

הקלד את מספר גלון לשניה (בריטי) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות