לַחֲלוֹק

גלון לשניה (ארצות הברית (לשניה), ספיקה

הקלד את מספר גלון לשניה (ארצות הברית שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות