לַחֲלוֹק

אונקיה (טרוי), משקל

הקלד את מספר אונקיה שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות