לַחֲלוֹק

אונקיה (שוודי ישן), משקל

הקלד את מספר אונקיה שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות