Κοινωποίησε

Lod (Παλεά ΣΟυηδικά), βάρος

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του Lod που θέλετε να μετατρέψετε στο πλαίσιο κειμένου, για να δείτε τα αποτελέσματα στον πίνακα.

Εναλλαγή μετατροπής Μετάτρεψε

From
είναι ίσο με
To

Ρυθμίσεις