Compartir

Pes

Els pes és la força amb la qual la Terra atreu a qualsevol objecte en la direcció de la vertical, a causa de la gravetat. Segons la llei fonamental de la dinàmica, descoberta per Newton.

Escrigui el nombre de Quilogram (kg) voleu convertir en el quadre de text, per veure els resultats a la taula.

From
és igual a
To

Configuració