Compartir

Longitud

En física, la longitud és la mètrica de dimensió o de l'espai (la mètrica de l'espai és el volum, o longitud al cub). És una de les unitats fonamentals, usualment representada per L. Això vol dir que no és definible en funció d'altres dimensions (però és possible construir un conjunt d'unitats on la longitud és adimensional: vegeu unitats de Planck). La unitat de longitud en el Sistema Internacional és el metre. Segons la Teoria de la relativitat d'Albert Einstein, la longitud en la direcció del moviment d'un mòbil està en funció de la seva velocitat respecte a un sistema inercial.

Escrigui el nombre de Quilòmetre (km) voleu convertir en el quadre de text, per veure els resultats a la taula.

From
és igual a
To

Configuració