Dele

Lengde

Lengde uttrykker som regel en lineær romlig dimensjon av et fysisk objekt. Termen brukes ofte om den lengste av de ortogonale dimensjonene, sammen med bredde og høyde.

Skriv inn antallet Kilometer (km) du vil konvertere i tekstboksen, for å se resultatene i tabellen.

From
Er lik
To

Innstillinger