Dele

Magnetisk strøm

Magnetisk fluks gjennom et areal. De blå linjene er magnetiske feltlinjer. Weber, måleenheten for fluks, er et mål på antall feltlinjer gjennom/på et bestemt areal.

Skriv inn antallet Weber (Wb) du vil konvertere i tekstboksen, for å se resultatene i tabellen.

From
Er lik
To

Innstillinger