Dele

Kapasitans

Kapasitans angir ladningskapasiteten til en kondensator og blir målt i farad med symbolet F. Farad er oppkalt etter den engelske fysikeren Michael Faraday. Ladningskapasiteten Q til en kondensator ved en bestemt spenning U kaller vi kondensatorens kapasitans C.

Skriv inn antallet Farad (F) du vil konvertere i tekstboksen, for å se resultatene i tabellen.

From
Er lik
To

Innstillinger