Dele

Numeriske verdier

Det finnes en rekke ulike tallsystemer som er og har vært i bruk. De mest kjente er romertallene og desimalltallene/titallsystemet, som er i bruk i dag. Det finnes også en del tallsystemer som brukes i sammenheng med datamaskiner som totallsystemet/binærtall, åttetallsystemet, sekstentallsystemet og 64-tallsystemet.

Skriv inn antallet Desimal du vil konvertere i tekstboksen, for å se resultatene i tabellen.

From
Er lik
To

Numerale systemer

Språk

 • Engelsk

  -

 • Tysk

  -

 • Spansk

  -

 • Svensk

  -

 •  

Innstillinger