Dele

Tetthet

Tetthet eller densitet er et mål for en gitt egenskap per volum. Det kan for eksempel være massetetthet, som er masse per volum, eller energitetthet, som er energi per volum. Ettersom areal kan sees på som et grensetilfelle av volum, brukes også begrepet i f. eks. befolkningstetthet, som er befolkning per areal, eller flukstetthet, som er fluks per areal.

Skriv inn antallet Kilogram per kubikk meter (kg/m³) du vil konvertere i tekstboksen, for å se resultatene i tabellen.

From
Er lik
To

Innstillinger