Dele

Vekt

Masse er en av fysikkens grunnenheter. Masse betyr materie- eller stoffmengde og er en grunnleggende egenskap ved et legeme eller en gjenstand. SI-enheten for masse er kilogram. Et kilogram er 1000 gram og forkortes kg.

Skriv inn antallet Kilogram (kg) du vil konvertere i tekstboksen, for å se resultatene i tabellen.

From
Er lik
To

Innstillinger