Dele

Akselerasjon

Akselerasjon defineres som hastighetsforandring per tidsenhet. Akselerasjon har benevningen m/s2
Den vanligste måten å beregne akselerasjon på, er å måle et objekts fart i først ett punkt, så i et annet, og hvis man da har tiden objektet bruker mellom disse to punktene, kan man regne ut objektets gjennomsnittsakselerasjon.

Skriv inn antallet m/s² du vil konvertere i tekstboksen, for å se resultatene i tabellen.

From
Er lik
To

Innstillinger