Udział

Długość

Długość to rozmiar przedmiotu lub przestrzeni mierzony w płaszczyźnie poziomej wzdłuż największego wymiaru, lub osi podłużnej, a prostopadle do szerokości. Jest to większy z poziomych wymiarów - mniejszy z nich określa się szerokością.

Wpisz liczbę Kilometr (km), które chcesz przekonwertować w polu tekstowym, aby zobaczyć wyniki w tabeli.

From
wynosi
To

Ustawienia