Udział

Częstotliwość

Częstotliwość określa liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość drgań, częstotliwość napięcia, częstotliwość fali.

Wpisz liczbę Herc (Hz), które chcesz przekonwertować w polu tekstowym, aby zobaczyć wyniki w tabeli.

From
wynosi
To

Ustawienia