Udział

Natężenie oświetlenia

Natężenie oświetlenia - gęstość strumienia świetlnego padającego na daną powierzchnię, równa granicy ilorazu strumienia świetlnego Φ padającego na powierzchnię, do jej pola S, przy S dążącym do 0.

Wpisz liczbę Lux (lx), które chcesz przekonwertować w polu tekstowym, aby zobaczyć wyniki w tabeli.

From
wynosi
To

Ustawienia