Udział

Moment siły

Moment siły (moment obrotowy) - M_0 siły P względem punktu O jest iloczyn wektorowy promienia wodzącego r, o początku w punkcie O i końcu w punkcie przyłożenia siły oraz siły P: M_0 = r · P

Wpisz liczbę Niutonometr chcesz przekształcić w polu tekstowym dwa zobaczyć wyniki w tabeli.

Przełącz konwersję Przelicz

From
Wynosi dwa
To

Ustawienia