Udział

Moment siły

Moment siły (moment obrotowy) - M_0 siły P względem punktu O jest iloczyn wektorowy promienia wodzącego r, o początku w punkcie O i końcu w punkcie przyłożenia siły oraz siły P: M_0 = r · P

Wpisz liczbę Niutonometr, które chcesz przekonwertować w polu tekstowym, aby zobaczyć wyniki w tabeli.

From
wynosi
To

Ustawienia